รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
58 หมู่ที่ 9   ตำบลเคร็ง  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : 80032009@sea12.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :