ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิชาการ/เปิดรั้วโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ปีการศึกษา 2561
       ด้วยโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ/เปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
       ในการนี้  เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันวิชาการ/เปิดรั้วโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว          
 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,12:07   อ่าน 443 ครั้ง