ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ต้อนรับ ลูกเหลือง-แดง ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วเหลืองแดงแห่งนี้  
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,20:15   อ่าน 1160 ครั้ง