ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมต้อนรับองคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัย
วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ องคมนตรี และคณะมีกำหนดการพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,14:54   อ่าน 409 ครั้ง