ภาพกิจกรรม
การอบรมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-12.30 น. ผู้บริหารฯและคณะครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้เข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดโดยโรงเรียนปากพนังและกลุ่มสหวิทยาเขตที่ 3 สพม.นครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,14:31   อ่าน 277 ครั้ง