ภาพกิจกรรม
การปรับปรุง จัดระเบียบห้องต่าง ๆ และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตลอดเดือนตุลาคม 2564 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ร่วมกันปรับปรุง จัดระเบียบห้องสำนักงานและห้องต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักเรียน และเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2564,14:51   อ่าน 84 ครั้ง