ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ โรงพยาบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวันที่ 27 ตุลาคม2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 25 คน และวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขั้นปีที่ 2 และนักเรียนที่ไม่ได้ฉีดเข็มแรกตามกำหนด เนื่องจากเหตุจำเป็นต่าง ๆ เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 40 คน
 
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,14:59   อ่าน 93 ครั้ง