ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
12 เมษายน 2565
นายวิชาญ จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2565,15:01   อ่าน 15 ครั้ง