ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนพัฒนาคุณภาพประจำปี
31 มีนาคม - 2 เมษายน 2565
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนพัฒนาคุณภาพประจำปี 2565
โดย นายวิชาญ จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,15:07   อ่าน 480 ครั้ง