ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2565 
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,18:27   อ่าน 12 ครั้ง