ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 พฤษภาคม 2565 
      โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายกลิ่น  นาคนวล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,10:37   อ่าน 17 ครั้ง