ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
23 พฤษภาคม 2565
          ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา โดยมีนายวิชาญ  จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะครู ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชม ได้ให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,18:58   อ่าน 17 ครั้ง