ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
12 - 13 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยได้นำเทียนพรรษาถวายวัด จำนวน 4 วัด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกกิจกรรมครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่ กับคนไทยตลอดไป
2. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
3. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
4. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในโรงเรียนและได้ร่วมกันทำบุญ
 
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,21:48   อ่าน 621 ครั้ง