ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการเปิดรั้วโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ประกาศผลกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมงานวันวิชาการ/เปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด
การพัฒนาชุดการสอนการฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน โดยการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561