ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 65
ขยายเวลารับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนายภาณุพันธ์ สุขทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ที่ได้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ กรณีมีการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา ปี 2565
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
มาตรการในการป้องกัน COVID-19 ของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2022 ในรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน pfizer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน pfizer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63