ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีที่ 32 วันที่ 11 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ขอเชิญร่วมงาน เปิดรั้วโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัคจิรา ไตรพัฒน์ ชั้น ม.6/1 เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 66
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายทวีวัฒน์ จันทร์พุ่ม ชั้น ม.6/1 เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 66
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ สุวรรณศิลป์ ชั้น ม.6/2 เข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 66
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัตนวดี หนูแก้ว ชั้น ม.6/1 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณชุมชน สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 66
ผลกรแข่งขันการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ระดับชาติ)
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิชาญ จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล ครูดีนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
การ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันสุดท้ายของปีและการเริ่มต้นช่วงเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่ 2566
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 65
ขอบคุณผู้มีอุปการคุณมอบของขวัญและของรางวัลให้นักเรียน ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 65
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันปีใหม่
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 65
ขยายเวลารับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนายภาณุพันธ์ สุขทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ที่ได้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65