ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน pfizer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน pfizer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเร
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการเปิดรั้วโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 62
ประกาศผลกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 62
กิจกรรมงานวันวิชาการ/เปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 61