ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ google meet และ YouTube channel ในวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.-12.00 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2564,10:17   อ่าน 126 ครั้ง