ประกาศของโรงเรียน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา

ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ลงวันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เรียงลำดับที่ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,15:46   อ่าน 424 ครั้ง