ประกาศของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

          ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ลงวันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เรียงลำดับที่ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,14:48   อ่าน 440 ครั้ง