ผู้บริหาร

นายวิชาญ จินพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/01/2018
ปรับปรุง 01/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 230872
Page Views 273943
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 075529501
2 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 075308041
3 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด ชะอวด 075426011
4 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เคร็ง ชะอวด -
5 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ช้างกลาง 075755554
6 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา 075354298
7 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง 075-757569
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้าพัฒนาศึกษา เขาโร ทุ่งสง 0851238497
9 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758035
10 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุ่งใหญ่ 075354063
11 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-758631
12 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 075489775
13 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สระแก้ว ท่าศาลา -
14 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา 0-7534-6280
15 โรงเรียนนบพิตำวิทยา นบพิตำ นบพิตำ 075307020
16 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน 08 - 0876 - 1850
17 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง 0654185599
18 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 075347290, 075765343
19 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน 075-483204
20 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน 0-7549-9114
21 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 0-7547-0671
22 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449096,075449022
23 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา หินตก ร่อนพิบูลย์ 0-7549-7071
24 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา 075374312
25 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เทพราช สิชล 0937599454
26 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
27 โรงเรียนทรายขาววิทยา ทรายขาว หัวไทร 075766536
28 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ บางนบ หัวไทร 075766071
29 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 0-7584-5001
30 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ -
31 โรงเรียนปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7577-4155,094-2915426